Matematyka
patusiaxxx18
2017-06-24 00:19:49
Podaj wzór ogólny funkcji, oraz wzór na ciągi arytmetyczny i geometryczny (Z TŁUMACZENIEM DO CIĄGÓW!)
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-24 00:50:34

Ciąg arytmetycznyto taki, w którym różnica wyrazu następnego i poprzedniego jest stała: [latex]a_n=a_1+(n-1)*r[/latex] - ogólny wzór na n-ty wyraz ciagu Ciag geometryczny to taki, w którym iloraz wyrazu nastepnego i poprzedniego ma wartość stałą: [latex]a_n=a_1*q^{n-1}[/latex] - ogólny wzór na n-ty wyraz ciagu [latex]a_1 - pierwszy wyraz ciagu\r - roznica ciagu\q - iloraz ciagu[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź