Matematyka
Paauliś
2017-06-24 00:33:29
1. Środkiem odcinka AB(w zadaniu nad AB jest pozioma kreska) jest punkt S(2; -1). Znajdź współrzędne drugiego końca odcinka gdy B(3, -2)
Odpowiedź
Asinha
2017-06-24 02:52:14

A=(x,y) Wspolrzedne srodka odcinka sa srednia arytmetyczna wspolrzednych koncow tego odcinka. (x+3)/2=2 x+3=4 x=4-3 x=1 (y-2)/2=-1 y-2=-2 y=-2+2 y=0 Odp. A=(1; 0).

Konto usunięte
2017-06-24 02:53:29

[latex]x_s = frac{x_A+x_B}{2} \2= frac{x_A+3}{2}\4=x_A+3\x_A=4-3=1\\y_s= frac{y_A+y_B}{2} \-1= frac{y_A-2}{2} \-2=y_A-2\y_A=-2+2=0\A(1;0)[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź