Historia
Konto usunięte
2017-06-21 20:31:20
Wyjaśnij w jaki sposób Napoleon zostal pierwszym konsulem. Do czego nawiązywała nazwa jego urzędu?
Dodaj swoją odpowiedź