Matematyka
Grzegorz1994
2017-06-24 00:53:59
Udowodnić, że nie istnieje liczba rzeczywista [latex]c[/latex], dla której wielomian [latex]W(x)=cx^3+3x^2+2x+1[/latex] ma trzy pierwiastki rzeczywiste.
Dodaj swoją odpowiedź