Matematyka
19dominik96
2017-06-24 01:00:49
1. Znajdź wartość parametru m wiedząc, że proste o równaniach: y= -2x+3 i y= (2m+3)x-4 są: a) równoległe b) prostopadłe
Odpowiedź
wera93
2017-06-24 01:40:54

y = -2x + 3 y = (2m + 3)x - 4 a) 2m + 3 = -2 2m = -2 - 3 2m = -5 ||:2 m = -2,5 b) (-2) * (2m + 3) = -1 -4m - 6 = -1 -4m = -1 + 6 -4m = 5 ||:(-4) m = -1 1/4

later
2017-06-24 01:42:09

a₁=-2 a₂=2m+3 a)  a₂=a₂ -2=2m+3 2m=-5 m=-2,5 b) a₁*a₂=-1 -2(2m+3)=-1 -4m-6=-1 -4m=5 m=-5/4 "Beatus, qui prodest, quibus potest." Pozdrawiam M.Y.

Dodaj swoją odpowiedź