Matematyka
claudus98
2017-06-24 02:02:19
rozwiąż nierówność 8x2 - 72x mniejsze lub równe 0
Odpowiedź
Drydlas
2017-06-24 08:30:22

[latex]8x^2-72xleq0[/latex] [latex]8x(x-9)leq0[/latex] [latex]xin[0,9][/latex]

Trivix
2017-06-24 08:31:37

[latex]8x^2-72x leq 0 \ \ Delta=b^2-4ac \ \ Delta=(-72)^2-4*8*0 \ \ Delta=5184 \ \ sqrt{Delta} =72 \ \ x_1= frac{-b-sqrt{Delta}}{2a} = frac{72-72}{16}=0 \ \ x_2= frac{-b+sqrt{Delta}}{2a} = frac{72+72}{16}= 9 \ \ Odczytujemy z wykresu wartosci mniejsze od 0 \ \ xin extless 0, 9 extgreater [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź