Matematyka
Konto usunięte
2017-06-24 02:09:09
Oblicz granice funkcji w punkcie przykład D tylko
Odpowiedź
pyszczek01
2017-06-24 08:01:17

[latex]\ lim_{x o 0} dfrac{1- sqrt{x+1} }{x sqrt{x+1} } =lim_{x o 0} dfrac{(1- sqrt{x+1})(1+ sqrt{x+1)} }{x sqrt{x+1)}(1+ sqrt{x+1}) } } = \ \ \lim_{x o 0} dfrac{1-(x+1) }{x (sqrt{x+1}+x+1) } =lim_{x o 0} dfrac{-x }{x (sqrt{x+1}+x+1) } = \ \ \ dfrac{-1}{ sqrt{0+1} +0+1} =- dfrac{1}{2} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź