Matematyka
MirasWb3
2017-06-24 02:15:59
Oblicz pole w metrach kwadratowych proszę o najszybszą odpowiedź
Odpowiedź
daga223
2017-06-24 04:03:44

[latex]P= frac{(a+b)}{2} *h[/latex] -> wzór na pole trapezu [latex]a=18 m\b=10 m\h=6 m\\P= frac{(18+10)}{2} *6= frac{28}{2} *6= frac{28}{2} * frac{6}{1} = frac{28}{1} * frac{3}{1} = frac{84}{1} =84 m^2\P=84 m^2[/latex] Odp. Pole tego trapezu wynosi 84 m².

Dodaj swoją odpowiedź