Matematyka
żana98
2017-06-24 02:22:49
Proszę pomóżcie mam poprawkę za nie caly tydz a do tej pory nie umiem rozwiązać tego:/
Odpowiedź
piter1152
2017-06-24 06:45:11

Przy wykonywaniu działań na ułamkach trzeba zapamiętać kilka zasad, przede wszystkim dodawać i odejmować możemy ułamki o tym samym mianowniku, a dzielenie ułamków to mnożenie przez odwrotność (przekładając z polskiego na nasze, działanie a/b : c/d możemy zapisać jako a/b * d/c). [latex]a) (3 frac{3}{4} +5 frac{1}{3} ):2 frac{1}{2} =( frac{15}{4} + frac{16}{3} ): frac{5}{2} =( frac{45}{12} + frac{64}{12} )* frac{2}{5} = frac{109}{12} * frac{2}{5}= \ =frac{218}{60} =3 frac{38}{60} =3 frac{19}{30}[/latex] [latex]b) frac{ frac{2}{5}*1-0,75*4 }{[0,8*(-1,5)-3,3]* frac{4}{27} } = frac{0,4-3}{(-1,2-3,3)*frac{4}{27}} = frac{-2,6}{-4,5*frac{4}{27}} = frac{-2,6}{(- frac{45}{10} *frac{4}{27})} = \ = frac{-2,6}{- frac{180}{270} } =frac{-2,6}{- frac{2}{3} }=- frac{26}{10} :(-frac{2}{3} )=- frac{26}{10}*(- frac{3}{2})= frac{78}{20} =3 frac{18}{20} =3 frac{9}{10} =3,9[/latex] [latex]c) frac{0,125*3 frac{1}{5}-(0,24:0,12)*(- frac{3}{5}) }{10:3 frac{1}{3}-6* frac{2}{3} +1 frac{7}{20}:5,4 } = frac{0,125*3,2-2*(-0,6)}{ frac{10}{1} : frac{10}{3} - frac{12}{3} + frac{27}{20} : frac{54}{10} } = frac{0,4+1,2}{ frac{10}{1} * frac{3}{10}-4+frac{27}{20}* frac{10}{54} } = \ = frac{1,6}{ frac{30}{10}-4+ frac{270}{1080} } = frac{1,6}{3-4+ frac{1}{4} } = frac{16}{10} :(- frac{3}{4} )=frac{16}{10}*(- frac{4}{3} )=- frac{64}{30} =-2 frac{4}{30} =-2 frac{2}{15} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź