Chemia
malwina596
2017-06-24 02:36:29
W roztworze o objętości 1dm^3 znajduje się: 0,3 mola chlorku cynku, 149g chlorku potasu oraz 3,01*10^23 jonów cynku pochodzących z dysocjacji elektrolitycznej azotanu(V) cynku. Uszereguj jony występujące w roztworze zgodnie ze wzrastającą wartością ich stężenia, wiedząc, że roztwór jest elektrycznie obojętny.
Odpowiedź
dominiczka4443
2017-06-24 07:45:50

Oznaczenia użyte w zadaniu : c - stężenie molowe    [mol/dm³] [  ] - stężenie molowe  [mol/dm³] n - liczba moli  N - liczba cząsteczek  NA - stała Avogadro = 6,02 * 10²³ cz. / mol V - objętość [dm³] m - masa [g] M - masa molowa [g/mol]   ========================================================== To liczymy ile jest moli każdego z jonów.  Gdy wyliczymy liczbę moli to będzie to równoważne ze stężeniem molowym, ponieważ objętość to 1 dm³. ========================================================== V = 1 dm³  n ZnCl₂ = 0,3 mol c = [latex] frac{n}{V} [/latex] c = [latex] frac{0,3 mol}{1 dm^{3} } = 0,3 mol / dm^{3} [/latex] = [ZnCl₂] - stężenie chlorku cynku ========================================================== m KCl = 149 g M = 74,5 g / mol n = [latex] frac{m}{M} [/latex] n = [latex] frac{149 g}{74,5 g/mol} = 2 mol[/latex] c = [latex] frac{2mol}{1dm^{3} } = 2 mol / dm^{3} [/latex] = [KCl] - stężenie KCl ========================================================== N = 3,01 * 10²³ cz. NA = 6,02 * 10²³ cz./mol n = [latex] frac{N}{NA} [/latex] n = [latex] frac{3,01 * 10^{23} cz. }{6,02 * 10^{23} cz./mol} = 0,5 mol[/latex] c = [latex] frac{n}{V} [/latex] [latex]c = frac{0,5 mol}{1 dm^{3} } = 0,5 mol/dm^{3} [/latex] = [Zn(NO₃)₂] - stężenie azotanu(V) cynku ========================================================== Więc możemy teraz policzyć stężenie poszczególnych jonów : [Zn²⁺] = 0,5 mol/dm³ + 0,3 mol/dm³ = 0,8 mol/dm³ [Cl⁻] = 0,6 mol/dm³ + 2 mol/dm³ = 2,6 mol/dm³ [K⁺] = 2 mol/dm³ [NO₃⁻] = 1 mol/dm³ ========================================================== I szeregujemy wraz ze zwiększającym się stężeniem : [Zn²⁺] < [NO₃⁻] < [K⁺] < [Cl⁻] ========================================================== (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź