Chemia
jagi997
2017-06-24 03:31:09
oblicz objętość roztworu o stężeniu 0.05 mol/dm3 który zawiera: a) 0,01 mola Na2CO3 b) 0,002 mola KOH 3) 0,5 mola Ca(HCO3)2 4) 1 mol CuSO4 ??????
Odpowiedź
zuzia1717
2017-06-24 08:19:18

Tutaj najlepszym i najprzyjemniejszym sposobem będzie skorzystanie z gotowego wzoru na stężenie molowe. c = [latex] frac{n}{V} [/latex] Przekształcamy na V : c  * V = n V = [latex] frac{n}{c } [/latex] W tym wzorze mamy następujące oznaczenia : c - stężenie molowe [mol/dm³] n - liczba moli substancji rozpuszczonej [mol] V - objętość roztworu [dm³] ========================================================== Po prostu podstawiamy do wzoru i wychodzą nam gotowe objętości : c = 0,05 mol/dm³ i jest takie same dla każdego podpunktu a)  n = 0,01 mol V = 0,01 / 0,05 = 0,2 [dm³] b) n = 0,002 mol V = 0,002 / 0,05 =  0,04 [dm³] c) n = 0,5 mol V = 0,5 / 0,05 = 10 [dm³] d) n = 1 mol V = 1 / 0,05 = 20 [dm³] ========================================================== (-_-(-_-)-_-)

Konto usunięte
2017-06-24 08:20:33

a) 0,05 mol/dm^3 = 0,01 mol/ V V = 0,01/ 0,05 [dm^3] V = 0,2 [dm^3] b) 0,05 mol/dm^3 = 0,002 mol/ V V = 0,002 / 0,05 [dm^3} V = 0,04 [dm^3] c) 0,05 mol/dm^3 = 0,5 mol / V V = 0,5 / 0,05 [dm^3] V = 10 [dm^3] d) 0,05 mol/dm^3 = 1 mol / V V = 1 / 0,05 [dm^3] V = 20 [dm^3]

Dodaj swoją odpowiedź