Historia
gebels1231
2017-06-24 03:58:29
przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa II
Odpowiedź
LukaKozi
2017-06-24 08:15:09

Ramzes II władał Egiptem przez 70 lat. W tym czasie zmienił tytulaturę królewską (do swego imienia dodał Steppen-Re, czyli wybrany przez Re. Opanował Fenicję i znaczne obszary Mezopotamii. W 1275r. p.n.e. stoczył z Hetytami zwycięską bitwę pod Kadesz, po której zawarto pierwszy w historii traktat pokojowy. Z jego polecenia wybudowano świątynie w Abu Simbel i Karnaku, które do dziś są uznawane za najwspanialsze zabytki cywilizacji egipskiej. Założył miasto Pi-Ramzes, które stało się nową stolicą Egiptu

Dodaj swoją odpowiedź