Matematyka
aguuuna
2017-06-24 04:05:19
1.Stosunek dwóch kątów w trójkącie wynosi 4:5, a trzeci kąt jest większy od najmniejszego o 37 stopni.Wyznacz kąty trójkąta. 2.Oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego, w którym jeden z kątów ostrych jest o 26 stopni większy od drugiego.
Odpowiedź
Kolorek98
2017-06-24 05:41:33

zad1 jeden  kąt=4x drugi  kąt =5x trzeci  kąt=4x+37 suma miar katów w trójkacie =180° 4x+5x+4x+37°=180° 13x=180°°-37 13x=143°/:13 x=11° jeden kąt=4*11=44° drugi kąt=5*11°=55° trzeci kat=44+37=81° kąty tego trójkąta to:44°;55°;81° 44°+55°+81°=180° zad2 w trójkacie prostokątnym mamy kąt =90° i suma dwóch kątów ostrych również =90° oznaczymy jeden z kątów ostrych jako α,a drugi α+26° α+α+26°=90° 2α=90°-26° 2α=64°/:2 α=32° drugi kąt ostry=32°+26°=58° kąty ostre w tym trójkącie to :32°;58°

opel1
2017-06-24 05:42:48

Zadanie 1 4x - miara pierwszego kąta trójkąta 5x - miara drugiego kąta trójkąta 4x+37° - miara trzeciego kąta trójkąta Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°. Układam równanie: 4x+5x+(4x+37°)=180° 4x+5x+4x+37°=180° 13x=180°-37° 13x=143° /:13 x=11° 4x=4*11°=44° - miara pierwszego kąta trójkąta 5x=5*11°=55° - miara drugiego kąta trójkąta 4x+37°=4*11°+37°=44°+37°=81° - miara trzeciego kąta trójkąta Odp. Kąty tego trójkąta mają następujące miary: 44°, 55° i 81°. Zadanie 2 Trójkąt prostokątny ma jeden kąt prosty i dwa kąty ostre. Kąt prosty ma 90°. Musimy teraz obliczyć miary jego kątów ostrych: x+26° - miara jednego z kątów ostrych x - miara drugiego kąta ostrego Suma miar kątów w trójkącie prostokątnym również wynosi 180°. Układam równanie: 90°+x+26°+x=180° 2x=180°-26°-90° 2x=64° /:2 x=32° x+26°=32°+26°=58° - miara jednego z kątów ostrych x=32° - miara drugiego kąta ostrego Odp. Kąty tego trójkąta prostokątnego mają następujące miary: 32°, 58° i 90°.

Dodaj swoją odpowiedź