Matematyka
verks
2017-06-24 04:59:59
Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 2x-y-11=0 i przechodzącej przez punkt P = (1,2) Proszę o dokładne rozwiązanie krok po kroku
Odpowiedź
justysia18
2017-06-24 09:48:17

Prosta równoległa: 2x - y + b = 0 Skoro przechodzi przez P ,to:  2*1 - 2 + b = 0  ⇔  2 - 2 + b = 0  ⇔  b = 0 Szukana prosta:  y = 2x - y = 0 

hooliqans
2017-06-24 09:49:32

2x - y - 11     i     P = (1;2) Mamy postać ogólną prostej: Ax + By + C = 0, którą przekształcamy do postaci kierunkowej: y = ax + b     - postać kierunkowa prostej y = 2x - 11 a₁ = 2 a₁ = a₂     - warunek równoległości prostych a₂ = 2 Postać kierunkowa prostej: y = 2x + b podstawiamy współrzędne punktu x = 1 y = 2 2 = 2·1 + b 2 = 2 + b b = 2 - 2 b = 0 y = 2x        - postać kierunkowa prostej równoległej do danej 2x - y = 0   - postać ogólna prostej równoległej do danej

Dodaj swoją odpowiedź