Matematyka
TomBank
2017-06-24 05:27:19
1.Dana jest funkcja f,która każdej liczbie ze zbioru x,x={-2,-1,0,1}przyporzadkowuje jej kwadrat pomniejszony o 2.Przedstaw tą funkcję w postaci :grafu,tabelki,wykresu i wzoru
Odpowiedź
Hybri
2017-06-24 06:36:19

[latex]X={-2;-1; 0; 1}[/latex] Wzór: [latex]f(x)=x^2-2 dla xin X[/latex] Liczymy wartości podstawiając za x kolejne liczby ze zbioru X otrzymując w ten sposób wartości funkcji i współrzędne punktów wykresu: [latex]dla x=-2 o f(-2)=(-2)^2-2=4-2=2 o A(-2; 2)\dla x=-1 o f(-1)=(-1)^2-2=1-2=-1 o B(-1;-1)\dla x=0 o f(0)=0^2-2=-2 o C(0;-2)\dla x=1 o f(1)=1^2-2=-1 o D(1;-1)[/latex] graf, tabela i wykres w załącznikach.

Dodaj swoją odpowiedź