Matematyka
Mirek123
2017-06-24 06:42:29
1) Trojkat równoboczny o boku 6 cm, oblicz a) pole trójkąta b)promień okręgu wpisanego w ten trójkąt c) wysokość trójkąta d)promień okręgu opisanego na tym trójkącie 2) Wyznacz liczbę odwrotna do "x" a)x=2√3+2 b)x=4+2√7 c)x=3-√5 3) Skróć ułamki a)-5-10√2/2√2+1 b)2√3+4√6/2√3 c)4-8√5/6+12√5 d)2√3-6/4√3+2 e)3+√6/2-2√3
Odpowiedź
patryk7765
2017-06-24 12:21:35

Rozwiązanie w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź