Matematyka
awcia29
2017-06-24 08:04:29
Zad.1 a) Kulisty balon ma promień równy 20cm. Po dopompowaniu powietrza promień balonu zwiększył się o 25%. O ile wzrosło jego pole powierzchni? b) Z kulistego balonu o promieniu równym 20 cm spuszczono częściowo powietrze. Promień balonu zmniejszył się o 25%. O ile zmalało jego pole powierzchni?
Odpowiedź
olcia345
2017-06-24 09:37:33

Witaj;) zadanie 1: R₁=20cm=> po dopompowaniu wzrósł o 25%, czyli R₂=20*1,25=25cm π=3,14 Wzór na pole powierzchni kuli: P=4πR² P₁=4πR₁²=4*3,14*20²=5024cm² P₂=4πR₂²=4*3,14*25²=7850cm² ΔP=P₂-P₁=7850-5024=2826cm² <=pole powierzchni zwiększyło się o 2826cm². zadanie 2: R₁=20cm => promień zmniejszył się o 25%=> 20*0,75=15cm I znowu wzór na pole powierzchni kuli: P₁=4πR₁²=4*3,14*20²=5024cm² P₂=4πR₂²=4*3,14*15²=2826cm² ΔP=2826-5024=-2198cm² Pole powierzchni zmniejszyło się o 2198cm².

Dodaj swoją odpowiedź