Matematyka
oskar1400
2017-06-24 08:38:39
wyznacz pierwiastki równania (x^2+5x+6) (10-x)=0
Odpowiedź
Kowall94
2017-06-24 12:06:39

Iloczyn jest równy0 jeżeli jeden z czynników jest równy 0 [latex](x^2+5x+6) (10-x)=0 \\x^2+5x+6=0qquadveeqquad10-x=0\Delta=5^2-4cdot1cdot6qquad veeqquad -x=-10\Delta=25-24=1qquad veeqquad x=10\sqrtDelta =1\x_1=frac{-5+1}{2}=-2\x_2=frac{-5-1}{2}=-3\\\ underline{x_1=-2 , x_2=-3 , x_3=10}[/latex]

Patrick98
2017-06-24 12:07:54

(x² + 5x + 6)(10 - x) = 0 (x² + 2x + 3x + 6)(10 - x) = 0 [x(x + 2) + 3(x + 2)](10 - x) = 0 (x + 3)(x + 2)(10 - x) = 0 x + 3 = 0     v     x + 2 = 0     v     10 - x = 0 x = -3          v     x = -2          v      x = 10 x ∈ {-3, -2, 10} 

Dodaj swoją odpowiedź