Język angielski
klaui12345
2017-06-24 09:40:09
Choose the coect answer.
Odpowiedź
1232321
2017-06-24 16:09:15

1. reached 2. beware 3. mean 4. take 5. common 6. blue 7. committed 8. come 9. pay 10. mind

Dodaj swoją odpowiedź