Matematyka
basia555
2017-06-24 10:00:39
Pomóżcie z matematyki - zad. w załączniku
Odpowiedź
kika13aa
2017-06-24 16:41:29

[latex]1.\a_5 = 1, a_6, a_7 = 16[/latex] Z własności ciągu geometrycznego: [latex]a^{2}_6 = a_{5}cdot a_{7}\\a^{2}_6=1cdot16=16\\a_6 = sqrt{16}\\a_6 = -4 lub a_6 = 4\\Odp. C.[/latex] [latex]17.\\sr_{w} = frac{w_1a_1+w_2a_2+w_3a_3+w_4a_4+w_5a_5}{w_1+w_2w_3+w_4+w_5}\\sr_{w} = frac{0,1cdot5+0,2cdot10+0,2cdot15+0,4cdot20+0,1cdot25}{0,1+0,2+0,2+0,4+0,1}=frac{16}{1} = 16\\Odp. C.[/latex] 18. I cyfra nie może być 0, czyli pozostaje 5 możliwości N = 5·5 = 25  Odp. B. [latex]19.\(1-2x)^{2}-3(x+sqrt{2})(x-sqrt{2})=1 - 4x + 4x^{2} - 3(x^{2}-2) =0^2}-4cdot=\\=1-4x+4x^{2}-3x^{2}+6 = x^{2}-4x+7\\dla x = 0\\x^{2}-4x+7 =0^{2}-4cdot0+7 = 7\\Odp. A.[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź