Matematyka
Konto usunięte
2017-06-24 10:41:39
Liczba rozwiązań równania x³-3x²+4x-12=0 jest równa
Odpowiedź
olky159
2017-06-24 11:06:03

[latex]x^3-3x^2+4x-12=(x-3)(x^2+4)=0[/latex] Więc jest jeden rzeczywisty pierwiastek. 

Konto usunięte
2017-06-24 11:07:18

x³-3x²+4x-12=0 rozkladamy na czynniki x²(x-3)+4(x-3)=0 (x-3)(x²+4)=0 iloczyn rowny 0 gdy jeden z czynnikow jest rowny 0 x-3=0 lub x²+4=0 x=3           brak pierwiastkow czyli jest jedno rozwiazanie

Dodaj swoją odpowiedź