Fizyka
krucha
2017-06-21 14:15:30
Na ładunek Q1=10^-6C w pewnym punkcie centralnego pola elektrostatycznego działa siła F1=0.09N. Na ładunek Q2=10^-5C znajdujący się w odległości 3 razy większej od źródła tego pola działa siła: czy ktoś mógłby rozpisać mi to zadanie i wytłumaczyć. Nie wiem z czego skorzystać nawet :/
Odpowiedź
aisa685
2017-06-21 18:56:19

q₁ = 10⁻⁶ C r₁ F₁ = 0,09 N q₂ = 10⁻⁵ C r₂ = 3r₁ F₂ = ? Q - ładunek źródła pola wartości sił wyznaczane są z prawa Coulomba [latex]F=k frac{Qq}{r^2} [/latex] [latex] frac{F_2}{F_1}= frac{k frac{Qq_2}{r_2^2}}{k frac{Qq_1}{r_1^2}}=frac{kQq_2}{(3r_1)^2}* frac{r_1^2}{kQq_1}= frac{q_2}{9q_1}= frac{10^{-5}}{9*10^{-6}}= frac{10}{9}[/latex] [latex]frac{F_2}{F_1}=frac{10}{9} ightarrow F_2= frac{10F_1}{9}= frac{10*0,09}{9}=0,1 N[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź