Chemia
kiepskiziomzz
2017-06-24 11:56:49
Na schemacie przedstawiono doświadczenie: w kolbie znajduje się KOH(aq)+alkoholowy roztwór fenoloftaleiny, dodajemy HNO3(aq) Zadanie: w doświadczeniu zużyto 78 cm3 HNO3 (stęż: 35%, gęstość: 1,21 g/cm3) oraz 250 cm3 KOH (stęż: 2 mol/dm3). Po dodaniu kwasu do roztworu KOH zaobserwowano że malinowa barwa zanikła, postawiono hipotezę: ZANIK MALINOWEJ BARWY ROZTWORU W KOLBIE WSKAZUJE NA TO, ŻE HNO3 PRZEREAGOWAŁ Z KOH I ROZTWÓR W KOLBIE UZYSKAŁ ODCZYN OBOJĘTNY. Zweryfikuj hipotezę, wykonując odpowiednie obliczenia. Z góry dziękuję za pomoc :)
Odpowiedź
michal7890
2017-06-24 14:38:46

Trzeba po prostu policzyć czy HNO₃ zobojętnił całą zasadę potasową zawartą w roztworze. W tym celu trzeba na początku policzyć ile moli HNO₃ i KOH zużyto. kwas azotowy(V): V = 78 cm³ = 0,078 dm³ Cp = 35 % dr = 1,21 g/cm³ = 1210 g/dm³ M HNO3  = 63 g/mol c mol = (Cp *dr)/(100%*M) c mol = ( 35 * 1210) / (100 * 63) = 42350 / 6300 = 6,72 mol/dm³ c mol = n / V n = c mol * V n = 6,72 * 0,078 = 0,52 mol zasada potasowa: V = 250 cm³ = 0,25 dm³ c mol = 2 mol/dm³ c mol = n / V n = c mol * V n = 2 * 0,25 = 0,5 mol ========================================================== Kolejnym krokiem jest napisanie równania reakcji zobojętniania: HNO₃ + KOH =======> KNO₃ + H₂O ========================================================== Zapisujemy teraz ile moli HNO₃ stechiometrycznie reguje z iloma molami KOH, oraz zapisujemy liczbę moli wyliczone w zadaniu. 1 mol                1 mol  HNO₃       +      KOH =======> KNO₃ + H₂O 0,52 mol          0,5 mol ========================================================== Widzimy, że substancje reagują ze sobą w stosunku 1 : 1. Więc kwas azotowy(V) jest użyty w nadmiarze. ========================================================== WNIOSKI: Użyty kwas azotowy(V) całkowicie przereagował z zasadą potasową. Powstały roztwór nie miał jednak odczynu obojętnego. Posiadał on odczyn kwasowy ze względu na to, że po reakcji w mieszaninie pozostał jeszcze kwas azotowy(V). ========================================================== (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź