Matematyka
Marta71617
2017-06-24 12:03:39
Który z podanych niżej iloczynów jest poprawnym rozkładem liczby 54 na czynniki pierwsze? A. 2 · 3 · 3 B. 2 · 3 · 3 · 3 C. 2 · 2 · 3 · 3 D. 2 · 2 · 2 · 3 · 3 PLS TO NA DZISIAJ DAJE NAJ !!
Odpowiedź
hereiam
2017-06-24 18:50:22

A. 2 · 3 · 3=18 B. 2 · 3 · 3 · 3=54 C. 2 · 2 · 3 · 3=36 D. 2 · 2 · 2 · 3 · 3=72

perelka64
2017-06-24 18:51:37

Rozkładając liczbę na czynniki pierwsze, zaczynamy dzielić ją przez jej pierwszy (najmniejszy) dzielnik, pomijając 1, ponieważ 54:1=54 czyli nic nam to nie da. Szukamy kolejnego dzielnika po 1. Kolejnym dzielnikiem 54 jest 2 (54:2=27), teraz kolejnym dzielnikiem po 2 będzie 3, bo 27 nie dzieli się przez 2, tylko właśnie przez 3 (27:3=9), 9 również dzieli się przez 3 (9:3=3) i 3 również dzieli się przez (3:3=1) i mamy rozłożoną na czynniki pierwsze liczbę 54, można to w takim słupku robić (przedstawiłam to w załączniku), więc tak jak z rysunku wynika rozkład liczby 54 na czynniki pierwsze wygląda następująco: 2*3*3*3=54. Odp. B.

Dodaj swoją odpowiedź