Biologia
Konto usunięte
2017-06-24 13:46:09
proszę o pomoc w rozwiązaniu
Odpowiedź
wiktorunia
2017-06-24 19:44:05

1) budowa tkanek - histologia dziedziczenie i zmienność - genetyka budowa i funkcjonowanie komórek - cytologia budowa wewnętrzna organów - anatomia klasyfikacja organizmów - systematyka 2) Wszystkie istoty żywe mają ciało zbudowane z komórek, odżywiają się i oddychają. 3) A-mitochondrium B-jądro komórkowe komórka grzybowa 4) mitochondrium 5) komórka bakterii: ściana komórkowa, błona komórkowa, rybosomy komórka zwierzęca: błona komórkowa, mitochondrium, rybosomy, jądro komórkowe 6) systematyka - opisywanie organizmów, nadawanie im nazw 7) P,F,F,F 8) 1.Wypreparuj igłą preparacyjną obiekt. 2.Zakraplaczem nanieś kroplę wody na środek szkiełka. 3.Umieść obiekt w kropli. 4.Przykryj preparat szkiełkiem nakrywkowym. 9) zestaw 1 10) a) 20-30 stopni b) Wraz ze wzrostem temperatury intensywność fotosyntezy wzrasta aż do świetlnego punktu wysycenia, potem zaczyna spadać. 11) fotosynteza - produkty:glukoza+tlen ; chloroplasy oddychanie tlenowe - substraty:glukoza+tlen ; produkty:CO2+H2O 12) żyrafa, krowa, koń, jeleń, antylopa 13) 1.pączkowanie 2.oddychanie tlenowe 3.fermentacja 4.wymiana gazowe 5.trawienie 14) F,P,F,P,F,P 15) rozmnażanie bezpłciowe - osobniki identyczne z rodzicielskim rozmażanie płciowe - osobniki różne od rodzicielskich 16) autotrofy 17) proces powstawanie glukozy z udziałem światła 18) rośliny zielonie, bakterie chemosyntezujące 19) kleszcz, wesz, pchła, pijawka, glista 20) skreślić: zwenętrzne, zewnętrzny, wewnętrznie 21) choroby wirusowe: C 22) wirusy nie należą do organizmów, ponieważ nie wykazują cech życiowych 23) ściana komórkowa - na obrazku strzałka wskazująca pasiastą obwolutę cytoplazma - kropkowana przestrzeń na rysunku substancja jądrowa - największy, ciemny obiekt rzęska - ten wystający odcinek z komórki 24) P,P,P,F 25) A-grzyb B-zielenice lub sinice (glony) 26) A-grzyb korzyści dla glonów: przytwierdzenie do podłoża, zaopatrywanie w H2O i sole mineralne, ochrona przed urazami 27) maślak - modrzew, koźlarz-brzoza, pieprznik jadalny-sosna 28) grzyb - dostarcza H2O i sole mineralne, drzewo - dostarcza substancje odżywcze 29) pączkowanie, drożdże 30) pantofelek (orzęsek) Y-wodniczka tętniąca funkcja: usuwanie nadmiaru wody, wydalanie zbędnych produktów przemiany materii 31) A-strefa włośnikowa funkcja: pobieranie wody z solami mineralnymi 32) system wiązkowy cechy: brak korzenia głównego, wszystkie korzenie podobnej długości i grubości, obecność korzeni przybyszowych 33) miękisz asymilacyjny - fotosynteza, wymiana gazowa korek - martwe, zdrewniałe, wypełnione w środku powietrzem komórki rurki sitowe - transport substancji odżywczych 34) tkanka twórcza 35) skórka nadziemna - aparaty szparkowe skórka podziemna - włośniki korek - przetchlinki 36) łyko, miękisz asymilacyjny, skórka 37) liście czepne, ciernie, liście pułapkowe 38) transpiracja 39) mszaki (seta+zarodnia), nie zaznaczaj czepka 40) paprotników 41) okwiatu, pręcików, słupka 43) tkanka kostna - substancja międzykomórkowa wysycona solami mineralnymi tkanka nabłonkowa - komórki ściśle do siebie przylegają tkanka nerwowa - komórki mają dwa rodzaje wypustek krew - to tkanka płynna 44) żołądek, jelita - tkanka mięśniowa gładka biceps dwugłowy ramienia - poprzecznie prążkowana szkieletowa serce - poprzecznie prążkowana serca 45) leukocyty 46) tasiemcem uzbrojonym lub nieuzbrojonym 47) nabłonkowa, krew, kostna 48) w jej ciele występuje postać larwalna pasożyta 49) tchawki - mucha plujka płuca książkowe - krzyżak ogrodowy skrzela - rak rzeczny 50) trzy pary odnóży krocznych - pszczoła składnik planktonu - rozwielitka wytwarza substancje przeciwdziałającą krzepliwości krwi - pijawka jest groźnym pasożytem wewnętrznym - tasiemiec

Dodaj swoją odpowiedź