Matematyka
pitus3
2017-06-24 13:59:49
Proszę o pomoc najlepiej z wytłumaczeniem Do rozwiązania są zadania 2 6 C D 7 8 B i 9 Bardzo dziękuję za udzielenie pomocy :D
Odpowiedź
elomik
2017-06-24 17:42:46

2. 1/3 * 3^152 = 3^(-1) * 3^152 = 3^151 6. c) (-2 2/3) : (-1 1/5) - (5 1/18 - 6 1/9) = (-8/3) : (-6/5) - (5 1/18 - 6 2/18) =            = 20/9 - (-2 17/18) = 2 2/9 + 2 17/18 = 2 4/18 + 2 17/18 = 4 21/18 =                     = 5 3/18 =  5 1/6     d) 1 1/5 - 2/7 / 2/5 + 2/3 = 6/5 - 2/7 / 6/15 + 10/15 = 32/35 / 16/15 = 32/35 *             15/16 = 6/7 7. a) 3 - (-3)^2 - (-3)^3 - (-3)^4 = 3 - 9 - (-27) - 81 = 3 - 9 +27 - 81 = - 60      b) 4^-0,5 + 8^-1/3 = 4^-1/2 + 8^-1/3 = (1/4)^1/2 + (1/8)^1/3 = √1/4 + ∛1/8 =               = 1/2 + 1/2 = 1      c) 1/3 : 1/4 * √2 1/4 + 1 / (1 - 2 1/4)^2 = 1/3 * 4 * 1,5 +1 / (-1,25)^2 = 6 * 1/3             +1 / 1,5625 = 2 + 1 / 1,5625 = 3 / 1,5625 8. b) (x^5)^4 * (x^3)^2 / (x^2)^3 *x = x^20 * x^6 / x^6 * x^1 = x^26 : x^7 = x^19 9. a) 6 / 5√3 = 6 * √3 / 5√3 * √3 = 6√3 / 5 *3 = 6√3 / 15 = 2√3 / 5                3√2 / √2 = 3√2 * √2 / √2 *√2 = 3√2 / 2         2 / 5√7 = 2√7 / 5√7 * √7 = 2√7 / 35      b) 5 / (√3 - 2) = 5 * (√3 + 2) / (√3 -2) * (√3 + 2) = 5(√3 + 2) / 3 - 4 = - 5(√3 + 2)           7 / (7 + √5) = 7(7 - √5) / (7 + 5) * (7 - √5) = 7(7-√5) / 49 - 5 = 7(7 - √5) / 44           √3 / (√3 + √2) = √3(√3 - √2) /  (√3 + √2) * (√3 - √2) =                                               √3(√3 - √2) / 3 - 2 = √3(√3 - √2)

Dodaj swoją odpowiedź