Matematyka
skrzypekk2
2017-06-24 14:06:39
NIERÓWNOŚCI: a) 3+5x<7x+4 b) 3(x-2)<4x-9 c) (2x+1)+(3x-4)>3 d) 1/3(3x-2)+1/6(2x-3)>1 1/2
Odpowiedź
leśnik123
2017-06-24 14:59:02

a) 3+5x<7x+4 5x- 7x<4-3 -2x<1/:(-2) x>-1/2 x∈(-1/2, ∞) b) 3(x-2)<4x-9 3x-6<4x-9 -x<-3/:(-1) x>3 x∈(3,∞) c) (2x+1)+(3x-4)>3 2x+1+3x-4>3 5x>6/:5 x>6/5 x>1 1/5 x∈(1 1/5,∞) d) 1/3(3x-2)+1/6(2x-3)>1 1/2 x-2/3+1/3x-1/2>3/2 4/3x-4/6-3/6>3/2 4/3x-1/6>3/2 4/3x>3/2+1/6 4/3x>9/6+1/6 4/3x>10/6//* 3/4 x>5/4 x>1 1/4 x∈(1 1/4,∞)

ARTURWAS
2017-06-24 15:00:17

a)  3+5x <7x +4       5x -7x<4 -3           -2x<1 /:2              x>1/2 Odp. Rozwiązaniem nierówności są liczby większe od 1/2 b) 3(x-2) <4x-9     3x-6 <4x-9     3x-4x<-9+6     -x <-3 / :(-1)      x > 1/3    Odp. Rozwiązaniem nierównośći są liczby większe od 1/3 c) (2x+1)+ (3x-4) > 3      2x + 1 + 3x -4 > 3      5x> 3 + 4 - 1      5x > 6 / :5       x > 6/5  Odp. Roozwiązaniem nierówności są liczby większe od 6/5  d) 1/3 (3x-2) + 1/6 (2x-3) > 1 1/2     x - 2/3 + 1/3x - 1/2 > 1 1/2     x + 2/3x - 2/3 > 1 1/2      1 2/3 x > 3/2 - 2/3        5/3x > 9/6 - 4/6          5/3x > 5/6 /:5/3               x > 2 Odp. Rozwiązaniem nierówności są liczby większe od 2 

Dodaj swoją odpowiedź