Matematyka
kujonka
2017-06-24 14:13:29
Rozwiąż układ [latex] left { {{2x-3y=2} atop {- frac{4}{3}x + 2y=- frac{4}{3} }} ight. [/latex]
Odpowiedź
inquisitor
2017-06-24 16:05:53

[latex] left { {{2x-3y=2} atop { -frac{4}{3}x+2y =- frac{4}{3} }} ight. [/latex] Mnożę drugie przez 3 [latex] left { {{2x-3y=2} atop { -4x+6y =- 4 }} ight. [/latex] Dziele drugie przez 2 [latex] left { {{2x-3y=2} atop {-2x+3=-2}} ight. [/latex] Teraz wyodrębniam y [latex]2x-3y=2[/latex] [latex]3y=-2+2x[/latex] [latex]y=- frac{2}{3} + frac{2}{3} x[/latex] Czyli : [latex](x,y)=(x,- frac{2}{3} + frac{2}{3} x) [/latex] x∈R

jaga1992
2017-06-24 16:07:08

2x-3y=2 -4/3 x +2y=-4/3   /*3    2x -3y=2            /*2  -4x+6y=-4     4x-6y=4 -4x+6y=-4   dodajemy stronami  0=0  czyli ma nieskonczenie wiele rozwiazan   

Dodaj swoją odpowiedź