Matematyka
nime13
2017-06-24 14:54:29
4. Szybkość skrawania przy obróbce wału o średnicy d = 50 mm i prędkości obrotowej wrzeciona n = 500 obr/min wynosi: 5. Ile wyniesie 40 % z liczby 250 ? 6. Operator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł. W ciągu miesiąca pobrał zaliczkę w wysokości 30 % wynagrodzenia. W jakiej wysokości otrzyma wynagrodzenie?
Odpowiedź
karolcia15153
2017-06-24 20:59:16

Odp.   Nie  wiem  czy   się   rozumiemy ? 1. d = 50[mm] = 0,05 [m]l n =  500 [obr /min] = 500 /60 [s] = 8,3 [obr /s]. ( wynik  przybliżony). Skorzystaj   z  wzoru. v = ( 2*pi* r ) /  T. Zobacz  dane!   r =  d /2 =0,025 [m]. T   -   (okres )  -   czas   jednego   pełnego  obrotu  ;  T =  8,3 [s]. Podstaw   to   do   wzoru   na  v! v =  2*3,14*0,025  /  8,3 = 0.02  [m/s]. Odp.2 250  *   40 [%] = 250  *   0,4 = 100. Odp.3 700  *   30[%] =  700 *  0,3 = 210 [zł]. Do   " ręki   "   dostanie: 700 -   210 =490 [zł].

Dodaj swoją odpowiedź