Fizyka
Kinia18
2017-06-24 15:08:09
Opisz proporcionalnosc ilosci dostarczanego ciepla do masy ogrzewanego ciala i przyrostu jego temperatury
Odpowiedź
msmix
2017-06-24 17:22:13

[latex]Q=cm(T_k-T_p)\[/latex] Ilość dostarczonego ciepła jest wprost proporcjonalna do masy oraz do przyrostu temperatury.

Dodaj swoją odpowiedź