Chemia
agacia27
2017-06-24 16:16:29
Zdefiniuj entropię. Chodzi mi o wytłumaczenie tego w taki intuicyjny sposób, bo wiem, że jest to funkcja stanu, określająca miarę nieuporządkowania w układzie itp. Ale nie do końca rozumiem co to oznacza. Dziękuję! :)
Odpowiedź
paulat
2017-06-24 18:08:45

Osobiście właśnie najbardziej lubię to sformułowanie, że entropia to stopień nieuporządkowania układu. Chodzi o to, że określa ona na ile różnych sposobów mogą ułożyć się cząstki w danym układzie. W takim licealnym zakresie tego pojęcia możesz to sobie wyobrazić na przykładzie stanów skupienia: - w gazie mamy najwięcej możliwości ruchu i ułożenia się cząsteczek, są oddalone na duże odległości od siebie i mają swobodę ruchu -> najwyższa entropia - w cieczy entropia jest mniejsza - ruchy/ułożenie cząsteczek są ograniczane przez istniejące oddziaływania międzycząsteczkowe - najmniejsza entropia jest w ciale stałym, gdzie ruch cząsteczek jest bardzo ograniczony

Dodaj swoją odpowiedź