Chemia
Łukasz344
2017-06-24 17:11:09
Oblicz stężenie procentowe i molowe otrzymanego po zmieszaniu 100cm3 20% roztworu kwasu siarkowego (VI) o gęstości 1,14 g/ cm3 i 200 g 2 molowego roztworu tego kwasu o gęstości 1,12 g/cm3.
Odpowiedź
misiulinka
2017-06-24 22:35:13

1) 100cm^3 20% H2SO4 + 2) 200g, cm=2mol/dm^3 H2SO4 -> Mr=314g 1) d=1,14g/cm^3                         1,14g/cm^3=m/100cm^3 m=114g 114g-100% x-20% x=22,8g H2SO4 2) 1,12g/cm^3=200g/V V=178,57cm^3=0,17857dm^3 2 mol/dm^3=n/0,17857dm^3 n=0,357mol H2SO4 M H2SO4=98g/mol m H2SO4= 98g*0,357=34,986g Liczymy c%: Mr=314g ms=57,786g c%=57,786g/314g*100%=18,4% Liczymy cm: V=0,1dm^3+0,17857dm^3=0,27857dm^3 ms=57,786g 1 mol H2SO4 - 98g x                     - 57,786g x=0,5897mol Cm=n/V Cm=0,5897mol/ 0,27857dm^3≈2,12mol/dm^3

Dodaj swoją odpowiedź