Polski
paulinciiia
2017-06-24 17:38:29
Witam w wakacje! Czy ktoś byłbby mi w stanie pomóc z polskim? Chodzi o wypełnienie podstawowych rzeczy z Antygony. Jedna z zaawansowanych to wypisanie reakcji Kreona i Antygona w całym dramacie. Dzięki z góry!
Odpowiedź
dora1999
2017-06-24 20:17:40

Czy wiesz, jak doszło do objęcia władzy przez Kreona (mit tebański)? - Kreon był bratem Jokasty żony Lajosa, króla Teb.  Gdy  Lajos został zabity przez Edypa zasiadł na tronie Teb.  Gdy Edyp uwolnił kraj od Sfinksa zgodnie z obietnicą Kreon oddał mu we władanie państwo, a jego żoną została Jokasta (jego matka). Gdy Edyp dowiedział się o swoim pochodzeniu i spełnieniu się przepowiedni , że zabije ojca i ożeni się z własna matką oślepił się i opuścił kraj. Kreon  ponownie zasiadł  na tronie Teb. W punktach przedstaw najważniejsze wątki tragedii pt. „Antygona”. 1. Sprzeciwienie się Antygony woli króla i próba pochowania brata. 2. Bunt wobec tyranii Kreona i niesprawiedliwości. Wpisz w tabelkę racje Antygony i racje Kreona.  Antygona: - obowiązkiem krewnych a w szczególności siostry jest pochowanie brata z należytymi honorami, tym bardziej,  że należał on  do królewskiego rodu - nawet jeśli brat zawinił śmierć zmazuje wszystkie grzechy -  zmarli nie podlegają prawom ludzkim ale boskim - prawa boskie stoją wyżej nad prawami ludzkimi - czyn brata uważa jedynie za walkę o odzyskanie tronu a nie za zdradę Kreon: - uważa on ,że prawo ustawowe jest ważniejsze od zwyczajowego prawa boskiego - prawa boskie ponadto nie mogą wkraczać w kompetencje króla - ukaranie zdrajcy i najeźdźcy ma być przestrogą dla innych - nie przestrzeganie prawa ustalonego przez króla może prowadzić do upadku państwa - musi dbać o autorytet władzy i prestiż państwa. Znajdź fragment, w którym Antygona dowodzi swoich racji. -  „A nie mniemałam, by ukaz twój ostry    Tyle miał wagi i siły w człowieku    Aby mógł łamać święte prawa boże,    Które są wieczne i trwają od wieku,    Że ich początku nikt zbadać nie może.“ Zacytuj główny argument Kreona jako władcy. - „Tak więc wypada strzec prawa i władzy (...)" Kim są Erynie? - Erynie były greckimi boginiami uosabiającymi  zemstę i wyrzuty sumienia. Wymień tytuły innych dramatów Sofoklesa. - „Król Edyp“ - „Ajas“ - „Elektra“ - „Edyp w Kolonos“ - „Kobiety z Trachis“ - „Foloktet“

Dodaj swoją odpowiedź