Historia
gołąb12345
2017-06-24 17:45:19
kim byl otto 3 i czego dokonal
Odpowiedź
lol1234567890
2017-06-24 23:37:36

Otton 3-miał przydomek * rudy *, władca niemiecki z dynastii Ludolfingów, był cesarzem rzymsko-niemieckim. Dokonał: utworzył razem z Bolesławem Chrobrym podczas zjazdu w Gnieznie niezależną polską organizację kościelną z metropolią w Gnieznie.

asia1234543
2017-06-24 23:38:51

Otton 3 był władcą niemieckim z dynastii Ludolfingów. Zastał mianowany na króla w 983 roku. Dokonania: - chciał zjednoczyć wszystkich chrześcijańską wiarą - w 1000 roku udał się z pielgrzymką do grobu Karola Wielkiego - robił wszystko aby państwo niemieckie stało się tak potężne jak Imperium Rzymskie - wyróżnił Bolesława Chrobrego dając mu włucznię św. Maurycego - poszedł pieszo do Gniezna

Dodaj swoją odpowiedź