Chemia
Mateusz2552
2017-06-24 18:33:09
Obliczyć objętość gazowego n2o odmierzonego w warunkach normalnych, który zawiera 7 moli atomów azotu.
Odpowiedź
AmidalaxD
2017-06-24 22:53:39

Witaj;) mamy tutaj 7 moli azotu , jeden mol tlenku azotu (I) posiada dwa atomy azotu. więc mamy ich n=7/2=3,5mola tlenku możemy to od razu przeliczyć, pamiętając, że objętość molowa gazów w warunkach normalnych zajmuje 22,4dm³. 3,5*22,4=78,4dm³. Lub wypisując poszczególne dane co do warunków normalnych: p=1013,25hPa T=273,15 n=3,5 R=83,14 pV=nRT V=nRT/p V=78,4dm³

Zrospaczonax3
2017-06-24 22:54:54

1 mol N₂O zawiera 2 mole atomów azotu. x moli N₂O zaiwera 7 moli atomów azotu. 1 mol ---- 2 mol x mol ---- 7 mol ---------------------- x = 7 mol * 1 mol / 2 mol = 3,5 mol ========================================================== 1 mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość ok. 22,4 dm³. 3,5 moli takiego gazu zajmuje x dm³. 1 mol ----- 22,4 dm³ 3,5 mol ---- x dm³ ------------------------------ x = 3,5 mol * 22,4 dm³ / 1 mol = 78,4 dm³ ODP: Ta ilość gazu zajmuje objętość 78,4 dm³. (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź