Chemia
Kaśka12300
2017-06-24 18:46:49
Ile atomów wodoru zawiera taka próbka C₄H₆O₂, w której jest około 2·10²³ atomów węgla?
Odpowiedź
Alfa5
2017-06-24 22:09:13

Najpierw obliczam, ile w takiej próbce jest cząsteczek C₄H₆O₂ 2 * 10²³ : 4 = 0,5 * 10²³ = 5 * 10²² Wiedząc, że w jednej cząsteczce C₄H₆O₂ jest 6 atomów wodoru, obliczam ile ich dokładnie jest 5 * 10²² *6 = 30 * 10²² = 3 * 10²³

kinia15022
2017-06-24 22:10:28

Stosunek liczby atomów węgla do liczby atomów wodoru w C₄H₆O₂ wynosi: nC : nH = 4 : 6 nC : nH = 2 : 3 Ze stosunku widać, że atomów wodoru jest 1,5 razy więcej i to wystarczy by rozwiązać zadanie. nH = 1,5nC   nH = 1,5 × 2 × 10²³ = 3 × 10²³ ODP: W tej próbce jest ok. 3 × 10²³ atomów wodoru. (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź