Matematyka
bamakafalata
2017-06-24 20:29:19
Liczby: 4x+1 , 14 , 26x-1 w podanej kolejności są pierwszym , drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Liczba x jest równa a) 1 b) 3 c) 4 d) 5
Odpowiedź
mikki96
2017-06-25 01:22:42

Liczby [latex]a,b,c[/latex] w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego wtedy i tylko wtedy, gdy [latex]a+c=2b.[/latex] Zgodnie z powyższym podstawiamy nasze dane: [latex](4x-1) +(26x-1)=2 cdot 14\ 30x=30vert :30\ oxed{x=1}[/latex] [latex]Odp. , A.[/latex]

bebelilly5
2017-06-25 01:23:57

W ciągu arytmetycznym jest taka zależność, gdy mamy trzy sąsiadujące ze sobą wyrazy, np. [latex]a_1, a_2, a_3[/latex] to: [latex]a_1+a_3=2a_2[/latex] [latex]a_1=4x-1\a_2=14\a_3=26x-1[/latex] [latex](4x-1)+(26x-1)=2*14\4x-1+26x-1=28\30x-2=28\30x=28+2\30x=30/:30\x=1[/latex] Odp. a).

Dodaj swoją odpowiedź