Historia
grunge01
2017-06-24 20:49:49
REWOLUCJA AGRARNA I PRZEMYSŁOWA potrzebuję jak najwięcej informacji pomożecie ;)
Odpowiedź
aneta944
2017-06-25 02:49:52

rewolucja argarna 〰️ był to cykl zmian, który spowodował postęp w rolnictwie, charakteryzował się zastąpieniem trójpolówki płodozmianem, zastosowaniem nowoczesnych maszyn i koncentracją większej ilości ziemi w rękach jedynego właściciela skutki ▶️ nadwyżka żywności ▶️ urbanizacja ▶️ duża ilość bezrolnych chłopów rewolucja przemysłowa: 〰️ był to cykl gwałtownych przemian, który nastąpił w Anglii w XVIII wieku, charakteryzował się przejściem od produkcji manufakturowej do maszynowej(dzięki czemu produkcja była możliwa na skalę masową) skutki: ▶️ powstanie ruchu- luddystów, którzy niszczyli maszyny(sądzili, że odbierają im pracę) ▶️ migracje ze wsi do miast w celu zdobycia pracy ▶️ rozwój komunikacji ▶️ Anglia stała się przemysłową potęgą ▶️ wytworzenie się proletariatu ▶️ migracje do kolonii ▶️ rozwój przemysłu lekkiego i ciężkiego Proszę bardzo, mam nadzieję, że tyle wystarczy ;)

Dodaj swoją odpowiedź