Matematyka
maartuss933
2017-06-24 21:37:39
Proszę o rozwiązanie przynajmniej jednego zadania. 1. A) 2 1/3 x 3 4/5 = B) 4/5 : 2 4/10= C) 6,9 x 3,15= D) 6,25 : 2,5= 2.Rozwiąz równanie A)6x²+x-1=0 B)6/x+2=6 3.Oblicz A) Log ₂27+Log₂ 2/9 4.Wyznacz aⁿ znajac pierwszy wyraz a₁ i róznice w ciagu arytmetycznego ( aⁿ) A) a₁ = 17 r = -3 n = 12 B) a₁ = 2 r = 1 1/2 n=6
Odpowiedź
usta25
2017-06-24 23:09:51

zad1 a)2 1/3 * 3 4/5=[latex] frac{7}{3}* frac{19}{5} = frac{133}{15}=8 frac{13}{15} [/latex] b)[latex] frac{4}{5} :2 frac{4}{10} = frac{4}{5}:2 frac{2}{5} = frac{4}{5}: frac{12}{5}= frac{4}{5}* frac{5}{12} = frac{1}{3} [/latex] c)6,9*3,15=21,735 d)6,25:2,5=2,5 zad2 A)6 x²+x-1=0 Δ=b²-4ac Δ=1-4*6*(-1) Δ=25              √Δ=5 x1=(-b-√Δ)/2a                     x2=(-b+√Δ)/2a x1=(-1-5)/2*6                      x2=(-1+5) /2*6 x1=-6/12                             x2=4/12  x1=-1/2                              x2=1/3  B)  [latex] frac{6}{x+2} =6[/latex] mnożymy *(x+2) zał x+2≠0 x≠-2   D:x∈R-{-2} 6=6(x+2)/:6 1=x+2 1-2=x x=-1 zad3  log₂27+log₂ 2/9=log₂(27*2/9)=log₂6=log₂(2*3)=log₂2+log₂3=1+log₂3 zad4 A)a₁=17 r=-3 n=12 wzór ogólny na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego an=a₁+(n-1)*r an=17+(12-1)*(-3) an=17-3*11 an=17-33 an=-16 B)a₁=2 r=1i1/2 n=6 an=2+(6-1)*1i1/2 an=2+5*1i1/2 an=2  +5*3/2 an=2+15/2 an=2+ 7 i 1/2 an=9i1/2

Dodaj swoją odpowiedź