Matematyka
Paula076
2017-06-24 21:51:19
Oblicz [latex]a^{2} = frac{ sqrt{}3}{2} * frac{2}{ sqrt{} 3} [/latex]
Odpowiedź
dede92
2017-06-25 01:32:21

[latex]\a^2= dfrac{ sqrt{3} }{2} cdot dfrac{2}{ sqrt{3} } \ \a^2=1 \ \a^2-1=0 \ \(a+1)(a-1)=0 \ \a+1=0 vee a-1=0 \ \a=-1 vee a=1 \ \Odp. ain{-1;1}.[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź