Geografia
EmoMalinka
2017-06-24 22:39:09
Państwo na Saharze , Dostojnik na Etiopii
Odpowiedź
rura122
2017-06-25 03:00:25

Sahara znajduje się na terytoriach 11 państw: Maroka, Algierii, Tunezji, Libii, Egiptu, Sahary Zachodniej, Mauretanii, Mali, Nigru, Czadu i Sudanu. Dostojnik w Etiopii: Ras. Liczę na naj.

RaqE
2017-06-25 03:01:40

Państwo na Saharze---jeśli do krzyżówki to masz do wyboru:  Algieria, Czad, Egipt, Libia, Mali, Maroko, Mauretania, Niger, Sahara Zachodnia, Sudan, Tunezja Dostojnik w Etiopii: ras

Dodaj swoją odpowiedź