Matematyka
Tempalala
2017-06-21 22:48:00
Oblicz długość krawędzi sześcianu o polu powierzchni całkowitej równej 25 cm3 (sześciennych) Proszę o pomoc!!!
Odpowiedź
Beatka1076
2017-06-22 01:18:53

pole powierzchni całkowitej sześcianu Pc=6a² 25=6a² podzielimy przez 6 a²=4,17 a=√4,17 a≈2,04 cm sześcian ma 12 krawędzi,więc suma wszystkich krawędzi to 12*2,04=24,48 cm

Dodaj swoją odpowiedź