Matematyka
loq321
2017-06-25 00:55:49
Daje naj za dokładne rozwiązanie zadań, wiecie, żeby każdy zrozumiał z skąd co się wzięło ;) 1. Liczby 4, 3x-6, 12 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i piątym wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x. 2. Wyrazami ciągu arytmetycznego ([latex] a_{n} [/latex]) są kolejne liczby naturalne, które przy dzieleniu przez 7 dają resztę 3. Wyraz [latex] a_{1} [/latex] tego ciąg jest równy 17. Oblicz wyraz [latex] a_{21} [/latex]. 3. W ciągu arytmetycznym ([latex] a_{n} [/latex]) dane są: [latex] a_{2} =-12[/latex] i [latex] a_{1} =17[/latex]. Ile wyrazów tego ciągu należy do przedziału (62;118> ?
Odpowiedź
marlenuś93
2017-06-25 06:17:37

Zadanie wykonam w załączniku

marysia3459
2017-06-25 06:18:52

1)    4;   3x-6 ;  12           a₁ =4       a₂ =3x-6      a₅ =12 a₁ +0r=4    /*(-1) a₁ +4r= 12 -a₁ -0r = -4 a₁ +4r=12 4r =8   /÷4 r=2      a₂ =4+2=6 3x-6=6 3x =12  /÷3 x=4 2)    a₁ =17     r=7 a₂₁ =a₁ +20r=17+20*7=17+140=157 3)  a₂ = -12     a₁ =17      r= -12- 17= -29 a₃ = -12+(-29) = -41 a₄ = -41 +(-29)= -70 Zatem żaden wyraz nie będzie należał do przedziału bo  wszystkie wyrazy są ujemne.

Dodaj swoją odpowiedź