Fizyka
paulina1516
2017-06-25 01:23:09
Objętość niedostępnego dla pomiarów , otwartego rurociągu Vr określono... ( reszta w załączniku )
Odpowiedź
Robson1300310
2017-06-25 04:18:53

Zakładając, że gaz w butli i rurociągu może być uznany za gaz doskonały: [latex]p_BV_B=n_BRT_B\ p_RV_R=n_RRT_R[/latex] po połączeniu butli z rurociągiem: [latex]p(V_B+V_R)=(n_B+n_R)RT[/latex] Dzieląc dwa pierwsze równania przez temperaturę i dodając je stronami: [latex]frac{p_BV_B}{T_B}+frac{p_RV_R}{T_R}=(n_B+n_R)R\ p(V_B+V_R)=frac{p_BV_BT}{T_B}+frac{p_RV_RT}{T_R}\ V_R(p-frac{p_RT}{T_R})=frac{p_BV_BT}{T_B}-pV_B\ V_R=frac{V_B(p_BT-pT_B)}{T_B(p-p_RT/T_R)}\ V_R=frac{0.1m^3cdot(4.5MPacdot288K-135kPacdot293K)}{293Kcdot(135kPa-100kPa)}approx12.252m^3[/latex] pozdrawiam   --------------- "non enim possumus quae vidimus et audivimus non loqui"

Dodaj swoją odpowiedź