Chemia
killz0ne
2017-06-25 01:29:59
Które pierwiastki 1 i 2 okresu tworzą trwałe dimery? Które z nich mają własności paramagnetyczne, a które diamagnetyczne? Uzasadnić metodą MO.
Odpowiedź
Paula10996
2017-06-25 01:52:20

Trwałymi dimerami będą: H₂, Li₂, B₂, C₂, N₂,  O₂, F₂. Dla nich wyliczony rząd wiązania(RW) jest niezerowy. Dimery, które nie istnieją to: Be₂, He₂ oraz Ne₂. Świadczy o tym ich zerowy rząd wiązania. A co do trwałości Li₂, B₂ i C₂ to występują one tylko w stanie gazowym, a w przypadku węgla wyłącznie w bardzo wysokich temperaturach. Diagramy energetyczne dla każdego z dimerów wraz z wyliczonymi rzędami wiązania w załącznikach. Przy każdym diagramie oczywiście powinna być narysowana strzałka z lewej strony z grotem wskazującym górę. Koło strzałki należy zapisać E (energia). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O właściwościach diamagnetycznych i paramagnetycznych będą decydować elektrony.  Gdy wszystkie elektrony są sparowane to mamy do czynienia z diamagnetykami. Gdy występują elektrony niesparowane(nie różniące się ,,spinami") to mamy do czynienia z paramagnetykami. Niesparowane elektrony zaznaczyłem na czerwono i to one decydują o właściwościach paramagnetycznych cząsteczek : B₂ i O₂. Pozostałe cząsteczki(te które istnieją) wykazują właściwości diamagnetyczne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź