Matematyka
smoothis
2017-06-25 01:57:19
Punkty A(-2,1) i C(1,7) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD. Średnica okręgu opisanego w tym prostokącie jest równa. A.6 B.9 C.3/2√5 D.3√5
Odpowiedź
arcik2439
2017-06-25 07:06:16

[latex]d= sqrt{(1+2)^2+(7-1)^2} = sqrt{9+36} = sqrt{45}=3 sqrt{5} \\Odp:D[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź