Chemia
Akimoto
2017-06-25 02:24:39
Jak wyznaczać wartosciowość pierwiastka na podstawie wzorów sumarycznych?
Odpowiedź
esterka27
2017-06-25 08:31:12

Zwykle do wyznaczenia wartościowości stosuję się zasadę "na krzyż", np. [latex]Fe_2O_3[/latex] Wartościowość żelaza jest równa liczbie atomów tlenu i analogicznie wartościowość tlenu jest równa liczbie atomów żelaza, zatem: Fe -> III O -> II Reguła ta nie sprawdza się jednak w przypadkach takich jak np.: [latex]NO_2[/latex] Zgodnie z tą regułą tlen powinien być jednowartościowy, jednak wiemy, że tlen zawsze jest dwuwartościowy. W takich przypadkach trzeba pamiętać o tym, że tlen i siarka (w siarczkach) są zawsze dwuwartościowe, a wodór, chlor i inne pierwiastki z 17 grupy są zawsze jednowartościowe. Ustalając wartościowość można posiłkować się następującym wzorem: [latex]X^a_bY^c_d \ a*b=c*d[/latex] gdzie: X, Y - pierwiastki, a, c - wartościowość pierwiastków, b, d - liczba atomów

Dodaj swoją odpowiedź