Chemia
Patiinia
2017-06-25 02:31:29
Zaznacz kierunek polaryzacji i wypadkowy moment dipolowy w cząsteczce chlorometanu.
Odpowiedź
angela30
2017-06-25 03:09:37

Jest to cząsteczka polarna, kierunek polaryzacji jest taki, że wodory są skierowane ku węglowi, a węgiel ku chlorowi. Jeśli wyobrazić sobie cząsteczkę CH3Cl jako tetraedr (rysunek ten sugeruje zerowanie się pionowych momentów wiązań C-H, a tak w tetraedrze się nie dzieje) z atomem węgla w "środku", z trzema atomami wodoru w wierzchołkach podstawy oraz atomem chloru w wierzchołku tetraedru, to wypadkowy moment momentów wiązań H-C jest skierowany pionowo w górę. Moment wiązania C-Cl jest także skierowany pionowo w górę. Zatem moment dipolowy cząsteczki jest sumą momentu wypadkowego trzech wiązań H-C i momentu wiązania C-Cl i jest skierowany od atomu C do Cl i narysowany w postaci --|------------>. Kierunek polaryzacji pokrywa się z kierunkiem spolaryzowanego wiązania C - Cl. W fizyce zwrot wektora elektrycznego momentu dipolowego jest skierowany od środka ładunku "-" ku środkowi ładunku "+" i oznaczany strzałką prostą --------->. Chemicy stosują zwrot przeciwny i oznaczają strzałką z krzyżykiem oznaczającą zwrot od "+" do "-" w postaci --|--------->.

Dodaj swoją odpowiedź