Matematyka
Andzia1307
2017-06-25 02:58:49
Zad1.Największa wartośc funkcji f (x)=-3 (x-4) ²+5 Zad2.Wierzchołkiem paraboli o rownaniu f(x)=4 (x-3)²-2 jest punkt
Odpowiedź
kamil6464
2017-06-25 09:40:24

1) fmax = f(4) = -3*(4-4)² + 5 = 0 + 5 = 5 2) W(3;-2)

alesis
2017-06-25 09:41:39

1. Z postaci kanonicznej odczytujemy: a=-3<0 ramiona paraboli w dół q=5 ZW=(-∞; 5> fmax = 5. 2. f(x)=a(x-p)²+q  ,  W=(p; q) W=(3, -2).

Dodaj swoją odpowiedź