Matematyka
kamil77
2017-06-25 03:39:49
Rozłóż na czynniki wielomiany metodą grupowania wyrazów W(x)=x^3-3x+2 W(x)=x^3-7x+6
Odpowiedź
kolinkawska
2017-06-25 04:29:29

a) W(x)=x^3-3x+2 b) W(x)=x^3-7x+6 a)W(x)=x^3-3x+2= x³-x-2x+2=x(x²-1)-2(x-1)=x(x+1)(x-1)-2(x-1)=(x-1)(x²+x-2)=(x-1)(x²-x+2x-2)=(x-1)(x-1)(x+2)=(x-1)²(x+2)b)W(x)=x^3-7x+6= x³-x-6x+6=x(x²-1)-6(x-1)=x(x-1)(x+1)-6(x-1)=(x-1)(x²+x-6)=(x-1)(x²+3x-2x-6)=(x-1)(x+3)(x-2)

Dodaj swoją odpowiedź